--000-- Important statement - Some of those who are calling themselves as my so-called friends on the basis of acquaintance which has happened in a short duration of past time, behaved with me in past in a manner which was crossing over the limits of friendship in that time, vexatious, objectionable even after the frequent admonitions given by me, so I do not consider them as my friends who crosses over the limits of friendship. So I am not duty-bound to publish or answer their comments which are given on any of my blogs, or to answer their email, or to accept their friend invite on any of the social website like facebook, or to answer their messages sent through the comment form on blog. So please take a kind note that if it will be found out that the abovementioned persons tried to contact with me directly or indirectly by any types of means mentioned before or through any other person by incuring him / her inbetween or by maknig fake profile through it or by any other means, through the blog or through any other medium or if it will be found out that they have done any type of act which is vexatious for me, then proper action will be taken on it. Also by all this incidence the decision is taken that the right of publishing all the suspicious seeming comments given on the blog and the right of answering any of the suspicious seeming messages coming through the comment form is reserved, readers please take a kind note of it. ----- 00000 ----- महत्त्वाचे निवेदन - भूतकाळातील थोडक्या कालावधीकरता झालेल्या माझ्या ओळखीच्या आधारावर स्वतःला माझे तथाकथित मित्र म्हणवून घेणार्‍या काही जणांनी पूर्वी मी वारंवार समज दिल्यानंतरही, माझ्याशी तत्कालीन पद्धतीच्या मैत्रीच्या मर्यादा ओलांडणारे, मनस्ताप देणारे, आक्षेपार्ह वर्तन केले, त्यामुळे अशा मैत्रीच्या मर्यादा ओलांडणार्‍यांना मी माझे मित्र मानत नाही. त्यामुळे माझ्या कोणत्याही ब्लॉगवर आलेल्या त्यांच्या कॉमेंट्स प्रकाशित करणे किंवा त्यांना उत्तर देणे, किंवा त्यांच्या इमेलला उत्तर देणे, किंवा त्यांच्या फेसबुकसारख्या कोणत्याही सोशल वेबसाईटवर आलेल्या फ्रेंड इन्व्हाईटला ऍक्सेप्ट करणे, किंवा त्यांनी ब्लॉगवरील कॉमेंट फॉर्मद्वारा पाठवलेल्या निरोपाला उत्तर देणे यासाठी मी बांधील नाही. त्यामुळे उपरोल्लेखित व्यक्तिंनी आधी उल्लेख केलेल्या कोणत्याही प्रकारे किंवा दुसर्‍या एखाद्या व्यक्तीला मध्ये घालून तिच्याद्वारे किंवा बनावट प्रोफाईल तयार करून त्याद्वारे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे, ब्लॉग किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून माझ्याशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे आढळल्यास किंवा मला मनस्ताप होईल अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य त्यांनी केल्याचे आढळल्यास, त्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. तसेच या सर्व प्रकारामुळे ब्लॉगवर आलेल्या संशयास्पद वाटणार्‍या सर्व कॉमेंट्स प्रकाशित करण्याचे आणि कॉमेंट्स फॉर्मद्वारे आलेल्या संशयास्पद वाटणार्‍या कोणत्याही निरोपाला उत्तर देण्याचे अधिकार राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, याची वाचकांनी कृपया नोंद घ्यावी. --000--

Tuesday, May 17, 2016

अंदमान ट्रीप - भाग ७ - स्कूबा डायव्हिंग आणि हिरवी पाल

आधीचे भाग -
पुढे -

     आम्ही खोलीत सामान ठेवून जरा वेळ बसलो असू तेवढ्यात ज्यांना स्कूबा डायव्हिंग करायचं होतं, त्यांना तयार होऊन खाली बोलावलं गेलं. मग बाकीचे लोक हॉटेलवर नुसतं थांबून काय करणार म्हणून त्यांनाही खाली बोलावलं गेलं. मग आमच्या ग्रुपमधले बहुतेक सगळेजण खाली आले आणि आम्ही पाच सहाचे लहान लहान गट करून टॅक्सीने बीचवर निघालो. बीचवरच्या नारळाच्या बनापाशी स्कूबा डायव्हिंगचं सेंटर होतं. बीचच्या पांढऱ्या शुभ्र वाळूत, नारळाच्या झाडांच्या सावलीत, स्कूबा डायव्हिंग करणाऱ्या लोकांना कपडे बदलण्यासाठी उभारलेल्या छोट्या खोल्या दिसत होत्या. त्यांच्यापुढच्या मोकळ्या जागेत, झाडांच्या सावलीत खुर्च्या टाकून आम्ही बसलो होतो. योगशिक्षक बर्वेकाकांनी तर कललेल्या नारळाच्या खोडावर आरामशीरपणे बसून घेतलं होतं. इथल्या नारळाच्या खोडांवर समृद्ध परिसंस्थेचं लक्षण असलेलं लायकेन आणि मॉस वाढलेलं दिसत होतं. आम्ही बसलो होतो तिथून समोरची खारफुटीची मोठाली झाडं दिसत होती, त्याच्यापुढे समुद्राचं निळ्या रंगाचं पाणी दिसत होतं.

नारळाच्या झाडांच्या सावलीतून आम्हांला समोरची खारफुटीची झाडं दिसत होती आणि त्याच्यापलिकडे समुद्र होता.
     
खारफुटीमागे असलेल्या समुद्राच्या निळ्या निळ्या पाण्याची नुसती झलक पाहूनच मन प्रसन्न होत होतं.
    
झाडांमधून समुद्राकडे जाणारा रस्ता - चिंचोळ्या सखल क्षेत्रात असलेल्या समुद्रापलिकडे बहुधा त्याच बेटाचा बाकीचा भाग दिसतोय.
      
स्कूबा डायव्हिंग करणाऱ्या लोकांची कपडे बदलण्याची सोय व्हावी म्हणूनच बहुधा ह्या खोल्या उभारलेल्या होत्या. इथे मुक्कामाची सोय होती की नाही, ते माहित नाही, पण अशा खोलीत रहाण्याचा अनुभव काही आगळाच असेल, हे निश्चित!
     
नारळाच्या खोडावर वाढलेलं मॉस.
     
जरा उंचावर उभारलेल्या ह्या आडोशाचा पाठीमागून घेतलेला फोटो
     
     थोड्या वेळाने एकजण स्कूबा डायव्हिंगची प्राथमिक माहिती सांगायला आला. स्कूबा डायव्हिंग साधारण चाळीस मिनिटं कालावधीचं असणार होतं. स्कूबा डायव्हिंग करण्यासाठी पोहोणं येत असण्याची काही गरज नसते. स्कूबा डायव्हिंगमध्ये तोंडावर बसवलेल्या उपकरणातून तोंडाने श्वास घ्यायचा असतो. तसंच स्कूबा डायव्हिंग करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीबरोबर एक प्रशिक्षित स्कूबा डायव्हर येत असतो. तो स्कूबा डायव्हिंग करणाऱ्या व्यक्तीला धरून पाण्यात पुढे नेतो. त्यामुळे स्कूबा डायव्हिंग करणाऱ्या व्यक्तीने आपले हातपाय हलवायची गरज नसते. त्यादिवशी त्या सेंटरमध्ये मोजकेच प्रशिक्षित स्कूबा डायव्हर उपलब्ध असल्याने एका वेळी मोजक्याच लोकांचं स्कूबा डायव्हिंग होऊ शकणार होतं. मग स्कूबा डायव्हिंग करण्यासाठी जास्त उत्सुक असलेल्या काही लोकांनी त्यांचे फॉर्म भरले. या पहिल्या गटात पाटील कुटुंबिय आणि बर्वे कुटुंबियांसारख्या उत्साही ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश होता. मात्र त्या सगळ्यांचे फॉर्म भरण्याआधी स्कूबा डायव्हिंगच्या दराबद्दल सेंटरच्या लोकांशी घासाघीस होऊन स्कूबा डायव्हिंगचा माणशी २७०० रुपये दर ठरला होता. स्कूबा डायव्हिंगसाठी तयार झालेल्या लोकांना एका केबिनमध्ये नेऊन त्यांना श्वास घेण्याचं तंत्र, पाण्यात करायच्या खाणाखुणा, पाण्यात उतरल्यानंतर काय काळजी घ्यायची इत्यादी माहिती सांगण्यात आली आणि स्कूबा डायव्हिंगचे पोशाख देण्यात आले, मग ते स्कूबा डायव्हिंगसाठी गेले.

     इकडे आम्ही बाकीचे लोक नुसतेच गप्पा मारत बसलो होतो. तोपर्यंत दुपारी दीडची वेळ झाली होती. आता उरलेल्या लोकांना स्कूबा डायव्हिंग करायचं असेल, तर त्यापुढे हॉटेलवर जाऊन जेवायला फारच उशीर होईल, ह्याचा विचार करून गंद्रेंनी आम्हांला परत हॉटेलवर पाठवण्यासाठी फोन करून टॅक्स्या मागवल्या. तेवढ्यात मागच्या बाजूच्या खुर्च्यांवर बसलेल्या बायकांच्या किंचाळ्यांचे आवाज आले. तिथे एक हिरवी पाल आली होती, किंचाळण्याच्या आवाजामुळे घाबरून ती तिथून पळाली आणि आमच्या बाजूला बसलेल्या कीरकाकांच्या शर्टवर आली. कोणीतरी तिथून तिला झटकल्यावर ती थेट त्यांच्या हातावर आली, पण कीरकाकांनीही तिला अजिबात न हटकता हातावर तसंच स्थिर राहू दिलं. (त्यांचा पुतण्या साप आणि इतर प्राणी सहजतेने हाताळत असतो, हे नेहमी पाहत असल्याने ते त्या पालीला हातावर स्थिर ठेवू शकले.)

कीरकाकांच्या हातावर निश्चलपणे विसावलेली हिरवी पाल!
    
     आजपर्यंत कधीही न पाहिलेल्या अशा पोपटी हिरव्या रंगाच्या पालीला शांतपणे कीरकाकांच्या हातावर बसलेलं पाहून सगळ्यांनी आपापले मोबाईल / कॅमेरे सरसावले आणि त्या पालीचं फोटोसेशन चालू केलं. काही मिनिटांनी त्या पालीला असुरक्षिततेची जाणीव झाल्यावर ती पुन्हा हालचाल करायला लागली आणि मग कीरकाकांनी तिला जमिनीवर सोडून दिलं. पांढऱ्या वाळूत आल्याबरोबर पालीचा रंग गडद व्हायला लागला आणि ती नारळाच्या खोडावर चढली. पाल खोडावर स्थिर बसलेली पाहून मी कॅमेऱ्याला मॅक्रो लेन्स जोडली आणि त्या पालीचे मॅक्रो फोटो घेण्याचा प्रयत्न केला. तोपर्यंत पालीचा रंग बदलत जाऊन काळपट हिरवा झाला होता आणि ती झाडाच्या खोडावर सहजपणे दिसूनही येत नव्हती. अंदमान जैवविविधतेने किती समृद्ध आहे, ह्याची जाणीव त्या रंग बदलणाऱ्या पालीने आम्हांला करून दिली होती.

पाल वाळूत आली आणि लगेच तिचा रंग बदलून तिचे पाय वाळक्या पानांसारखे तपकिरी रंगाचे झाले, तर बाकीचं शरीर गडद हिरव्या रंगात बदलून गेलं, त्यामुळे तिथे एखादं झाडाचं लांबट पान पडलं असावं असा दुरून आभास व्हायला लागला.
    
झाडाच्या खोडावर चढलेल्या पालीचा मॅक्रो फोटो घेण्याचा केलेला एक प्रयत्न
     
मी मॅक्रो फोटो घेतेय हे लक्षात आल्यामुळेच की काय पालीनेही ठीकठाक सावरून बसत कॅमेऱ्याकडे बघणारी तिची छबी टिपण्याची एक संधी दिली. 
       
पालीच्या डोळ्याचा मॅक्रो फोटो घेतांना त्या डोळ्यात उमटलेलं नारळाच्या झाडांचं प्रतिबिंबही  कॅमेऱ्यात टिपता आलं.
                                                   
     आमचं समाधान होईपर्यंत पालीचे फोटो काढल्यावर आम्ही तिथून निघालो आणि टॅक्सीने हॉटेलवर परत आलो. तिथे जेवण मांडून तयारच असल्याने आम्ही लगेच जेवायला गेलो. ह्या हॉटेलमध्येही जेवणात सॅलड, लोणचं, पापड, भाज्या, भाताचा / पुलावचा एखादा प्रकार, एखाद्या प्रकारची दाल, रोटी, एक गोड पदार्थ, नॉन व्हेजिटेरियन लोकांसाठी एक किंवा दोन नॉनव्हेज पदार्थ इत्यादींचा समावेश होता. पदार्थ अगदी सणसणीत तिखट नव्हते, पण त्यात मोठ्या मिरच्यांच्या तुकड्यांचा सढळ हाताने वापर केलेला होता. पुलाव खातांना त्यात फरसबी (फ्रेंच बीन्स) आहे, असं समजून खावं आणि ती प्रत्यक्षात मिरची निघावी असंही झालं. इथल्या जेवणात प्रत्येक वेळी वेगवेगळा गोड पदार्थ दिला जात होता, त्यात एकदा शेवयांची खीर दिली गेली होती. गव्हाच्या शेवया हा पदार्थ इथे तसा दुर्मिळच!

     जेवणानंतर आम्हांला विश्रांती घ्यायला आणि टी.व्ही. बघायला बराच वेळ मिळाला. जे लोक स्कूबा डायव्हिंग करून आले होते, त्यांचं जेवण जरा उशिरा झालं. त्यानंतर खोलीवर येऊन, फ्रेश होऊन त्यांनीही जरा विश्रांती घेतली. अशा प्रकारे सगळ्यांनाच दुपारी थोडा वेळ का होईना आराम करता आला.
    

No comments:

Post a Comment