--000-- Important statement - Some of those who are calling themselves as my so-called friends on the basis of acquaintance which has happened in a short duration of past time, behaved with me in past in a manner which was crossing over the limits of friendship in that time, vexatious, objectionable even after the frequent admonitions given by me, so I do not consider them as my friends who crosses over the limits of friendship. So I am not duty-bound to publish or answer their comments which are given on any of my blogs, or to answer their email, or to accept their friend invite on any of the social website like facebook, or to answer their messages sent through the comment form on blog. So please take a kind note that if it will be found out that the abovementioned persons tried to contact with me directly or indirectly by any types of means mentioned before or through any other person by incuring him / her inbetween or by maknig fake profile through it or by any other means, through the blog or through any other medium or if it will be found out that they have done any type of act which is vexatious for me, then proper action will be taken on it. Also by all this incidence the decision is taken that the right of publishing all the suspicious seeming comments given on the blog and the right of answering any of the suspicious seeming messages coming through the comment form is reserved, readers please take a kind note of it. ----- 00000 ----- महत्त्वाचे निवेदन - भूतकाळातील थोडक्या कालावधीकरता झालेल्या माझ्या ओळखीच्या आधारावर स्वतःला माझे तथाकथित मित्र म्हणवून घेणार्‍या काही जणांनी पूर्वी मी वारंवार समज दिल्यानंतरही, माझ्याशी तत्कालीन पद्धतीच्या मैत्रीच्या मर्यादा ओलांडणारे, मनस्ताप देणारे, आक्षेपार्ह वर्तन केले, त्यामुळे अशा मैत्रीच्या मर्यादा ओलांडणार्‍यांना मी माझे मित्र मानत नाही. त्यामुळे माझ्या कोणत्याही ब्लॉगवर आलेल्या त्यांच्या कॉमेंट्स प्रकाशित करणे किंवा त्यांना उत्तर देणे, किंवा त्यांच्या इमेलला उत्तर देणे, किंवा त्यांच्या फेसबुकसारख्या कोणत्याही सोशल वेबसाईटवर आलेल्या फ्रेंड इन्व्हाईटला ऍक्सेप्ट करणे, किंवा त्यांनी ब्लॉगवरील कॉमेंट फॉर्मद्वारा पाठवलेल्या निरोपाला उत्तर देणे यासाठी मी बांधील नाही. त्यामुळे उपरोल्लेखित व्यक्तिंनी आधी उल्लेख केलेल्या कोणत्याही प्रकारे किंवा दुसर्‍या एखाद्या व्यक्तीला मध्ये घालून तिच्याद्वारे किंवा बनावट प्रोफाईल तयार करून त्याद्वारे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे, ब्लॉग किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून माझ्याशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे आढळल्यास किंवा मला मनस्ताप होईल अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य त्यांनी केल्याचे आढळल्यास, त्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. तसेच या सर्व प्रकारामुळे ब्लॉगवर आलेल्या संशयास्पद वाटणार्‍या सर्व कॉमेंट्स प्रकाशित करण्याचे आणि कॉमेंट्स फॉर्मद्वारे आलेल्या संशयास्पद वाटणार्‍या कोणत्याही निरोपाला उत्तर देण्याचे अधिकार राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, याची वाचकांनी कृपया नोंद घ्यावी. --000--

Saturday, February 6, 2016

चिंचेच्या झाडाखाली…

     खरं तर हे लिहायला तब्बल महिनाभर उशीर झाला आहे, तरीही काही गोष्टी आवर्जून लिहाव्या असे वाटल्याने ही पोस्ट प्रकाशित करत आहे. जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या सुरुवातीला आम्ही काहीजण हुरडा पार्टीसाठी पुणे जिल्ह्यातल्या एका शेतावर गेलो होतो, त्याचा हा वृत्तांत.

     त्या दिवशी सकाळी आम्ही दहाजण या पार्टीसाठी दोन गाड्यांमधून पुण्याच्या दिशेने निघालो. वाटेत थोडीशी चुकामूक होऊन आम्हांला तिथे (बोरकर फार्म) पोहोचेपर्यंत दुपारचे साडेबारा वाजले. तिथे गाड्यांच्या पार्किंगसाठी शेताचा एक तुकडा मोकळा ठेवला होता, त्यात सहासात गाड्या आणि एक बस उभी असलेली दिसत होती. त्यावरून त्या दिवशी तिथे सुमारे शंभर दीडशे लोक हुरडा पार्टीसाठी आले असावेत असा मी कयास केला. आमच्या ड्रायव्हरने एका मोकळ्या जागी गाडी थांबवली आणि आम्ही खाली उतरलो. आजूबाजूला पसरलेल्या शेतातली हिरवीगार पिकं पाहून मन प्रसन्न झालं.

   
     तिथून पुढे थोडं चालत आम्ही हुरडा पार्टीच्या जागेवर आलो आणि आमची पार्टीसाठीची कूपन्स घेतली. तिथे शेतातले दोनतीन तुकडे मोकळे ठेवले होते, त्यापैकी एका तुकड्यावर शेडनेट घालून तात्पुरता मंडप उभारलेला होता, मंडपात लोकांना बसण्यासाठी सतरंज्या आणि खुर्च्या ठेवलेल्या होत्या. आमच्या ग्रुपने मात्र तिथे न बसता जरा दूरच्या एका चिंचेच्या झाडाखाली बसण्याचा निर्णय घेतला.


चिंचेची थंडगार सावली
   
     चिंचेच्या त्या विस्तीर्ण झाडाचा पसारा एवढा मोठा होता, की त्याच्या सावलीत शंभरएक लोक सहज मावले असते. त्यावेळी आकाशातली सूर्याची स्थितीही अशी होती, की दिवसातला बराचसा वेळ त्या झाडाखाली सावली पडलेलीच होती. ते झाड खरंतर शेताच्या एका तुकड्याच्या मध्ये उभं होतं, पण बहुतेक हुरडा पार्टीसाठी म्हणून तो तुकडा तात्पुरता मोकळा ठेवलेला दिसत होता. तिथे चिंचेच्या त्या झाडाखाली एकदम थंडगार वाटत होतं. चिंचेची सावली आणि शेताच्या त्या तुकड्याच्या शेजारूनच इतर पिकांना पाटाने पाणी जात असल्याने कदाचित त्याच्या गारव्यानेही हा थंडावा आला असावा. त्या थंडाव्याने तिथल्या जमिनीवर अनवाणी पावलांनी वावरण्याचा मोह आम्हांला आवरला नाही आणि आम्ही आमच्या चपला बाजूला ठेवून चिंचेच्या झाडाखाली वावरू लागलो.

मऊ कसदार काळी माती
   
     चिंचेच्या त्या झाडाला भरपूर चिंचा लगडलेल्या दिसत होत्या. पण आम्ही तिथे लिहिलेल्या सूचनांचं पालन करत चिंचा गोळा करण्याचा मोह आवरला. तिथून आम्हांला आजूबाजूला लावलेली इतर पीकं दिसत होती. समोरच्या पपईच्या झाडांना अगदी जमिनीलगत पपया लागलेल्या होत्या.

पपईच्या झाडाला अगदी जमिनीलगत मोठ्या संख्येने लागलेल्या पपया
  
     दरम्यान आमच्यापैकी काहीजण तिथल्या परिसरात फेरफटका मारून आले. मंडपाच्या शेजारच्या तुकड्यावर बहुधा मुलांना खेळण्यासाठी लॉन लावलं होतं, तिथे समोरच पक्कं बांधकाम करून एक खोली उभारलेली दिसत होती, तिथे स्वयंपाकाचं काम चालू होतं. त्याच्यापासून काही अंतरावर टॉयलेट्स उभारलेली होती. पाणीही भरपूर होतं. शेतात येण्याजाण्याच्या रस्त्यावर एक बैलगाडी पर्यटकांना एक छोटी सैर करून आणत होती. जास्त हौशी लहान मुलांसाठी एक घोडा त्यांना फिरवून आणण्यासाठी ठेवलेला होता. तिथल्या वातावरणात रमलेल्या लहान मुलांना बघत आम्ही चिंचेच्या झाडाखाली बसलो होतो.

     काही वेळात नाश्ता म्हणून पोह्याच्या भरलेल्या डिश समोर आल्या. सोबत लिंबाची फोडही होती. एवढे पोहे खाल्ल्यावर जेवणार काय या विचाराने आम्ही उशीरा जेवण्याचा निर्णय घेतला आणि निवांतपणे पोह्यांचा आस्वाद घेऊ लागलो. पिण्याच्या पाण्यासाठी तिथेच एक टेबल आणून त्यावर मिनरल वॉटरची मोठी बाटली आणि प्लॅस्टिकचे ग्लास ठेवले होते. पोहे खाऊन झाल्यावर आमच्यापैकी काहीजण तिथला गारवा अनुभवत मस्तपैकी सतरंजीवर आडवे झाले आणि बाकीच्यांबरोबर गप्पांमध्ये रंगले.

     आम्ही काहीजण सोबत आणलेल्या बॅडमिंटनच्या रॅकेट्स घेऊन बॅडमिंटन खेळण्यासाठी लॉनवर गेलो. पण उन्हाचा तडाखा जाणवत असल्याने जेमतेम अर्धा तासच खेळून आम्ही परत चिंचेच्या झाडाच्या थंडगार सावलीत परतलो. तोपर्यंत एक चारपाच वर्षांचा मुलगा त्याच्या आईवडीलांबरोबर तिथे आला होता. चिंचेखालचा थंडावा अनुभवत त्या छोट्याशी गप्पा मारण्यात वेळ कसा गेला, तेच आम्हांला कळलं नाही. तो छोटाही आमच्याशी गप्पा मारण्यात मस्त रंगला होता.

     अजून काही वेळाने आम्ही जेवणासाठी निघालो. शेडनेट वापरून उभारलेल्या मंडपातच टेबलखुर्च्या मांडून जेवायची सोय केली होती. तिथे मात्र उन्हाची धग थोडी जाणवत होती. आम्ही बाकीच्यांबरोबर तिथेच बसलो असतो, तर उन्हाच्या धगीमुळे हैराण होऊन गेलो असतो. आमच्या सुदैवानेच आम्हांला चिंचेखालची मोकळी जागा मिळाली होती. जेवणाची सोय मात्र चांगली होती. स्वच्छ पुसलेल्या टेबलवर प्लॅस्टिकच्या डिश, वाट्या आणि ग्लास मांडले होते. जेवणात पिठलं (झुणका), वांग्याचा रस्सा, मटकीची रसदार उसळ, कांदा - टमाटा - काकडी यांची कोशिंबीर (बिनदह्याची), गाजराची कोशिंबीर (बिनदह्याची), मिरच्यांचा भरपूर वापर केलेली लाल आणि हिरवी कोरडी चटणी, ज्वारी बाजरीच्या भाकऱ्या, पोळ्या, खिचडी, जिलबी, पाणीदार ताक, तळलेल्या रेडिमेड पापड्या यांचा समावेश होता. वाढणारे सावकाश संथपणे वाढत होते, पण थोड्या वेळाने प्रत्येक पदार्थ पुन्हा वाढायला आणत होते. ज्यांनी हुरडा पार्टी आयोजित केली होती, ते स्वतः पदार्थ वाढतांना जातीने लक्ष देत होते आणि मधूनच लोकांना पदार्थ घेण्याचा आग्रह करत होते.

     जेवण झाल्यावर आम्ही पुन्हा चिंचेच्या झाडाखालच्या सावलीत परतलो. एव्हाना तिथे अजून एक मोठा ग्रुप येऊन बसला होता. समोरच शेजारच्या शेतातल्या काही बायका त्यांच्या शेतातली ताजी भाजी विकायला घेऊन आल्या होत्या. मग तिथे सगळ्यांची दणक्यात भाजी खरेदी करून झाली. चिंचेच्या झाडाखाली मग आमचा सगळ्यांचा भाजी निवडण्याचा कार्यक्रम चालू झाला. तोपर्यंत आमचा छोटा मित्र जेवून आला होता. जवळच मोटार लावून पाटाला पाणी सोडलं होतं, त्या पाण्यात त्याने मस्तपैकी आंघोळ केली, कपडे बदलले आणि पुन्हा गप्पा मारण्यासाठी तो आमच्या ग्रुपमधल्या एका आजोबांपाशी आला. गप्पा मारता मारता तो त्यांच्याबरोबर सहजपणे सतरंजीवर पहुडला आणि त्याला अर्धा तास शांत झोप लागली.

     तासभर भाजी निवडण्यात घालवल्यानंतर आम्ही आजूबाजूला थोडंसं भटकलो. तिथे शेतात दिसणारे सुगरण, टिटवी, कोतवाल, धनेश, खंड्या इत्यादी पक्षी कॅमेऱ्यात टिपण्याचा असफल प्रयत्न केला. मग बैलगाडीतून एक छोटी चक्कर मारून आलो आणि शेवटी हुरडा खाण्यासाठी तिकडे आमचा मोर्चा वळवला.

     मंडपाशेजारच्या मोकळ्या जागेत हुरड्यासाठी ज्वारीची कोवळी कणसं आणलेली होती, ती शेकोटीवर भाजली जात होती. भाजलेली कणसं पाट्यावर चुरडून त्यातले दाणे वेगळे केले जात होते. ते दाणे चाळणीतून चाळून घेतले जात होते आणि लगेच शेंगदाण्याची चटणी आणि गूळ याच्याबरोबर खायला दिले जात होते. इथे मात्र आमची थोडी निराशा झाली, कारण भरपूर माणसं असल्याने प्रत्येकाला मोजकाच हुरडा दिला जात होता. त्यामुळेच हुरडा तयार करतांना त्याचे फोटो घेतले गेले, पण डिशमध्ये मोजकाच हुरडा भरल्यानंतर तो लगेच खाल्ला गेल्याने त्याचे फोटो काढले नाहीत.

ज्वारीची कोवळी कणसं
   
हुरड्याचे टपोरे दाणे
   
भाजण्यासाठी रचलेली कणसं
 
पाट्यावर कणसं चुरडतांना
  
हुरड्यासाठी शेंगदाण्याची चटणी आणि गूळ भरून ठेवलेल्या डिश,  मात्र भाजलेल्या हुरड्याचे फोटो काढले गेले नाहीत.
  
     हुरडा खाऊन झाल्यावर आम्ही इतरांचा निरोप घेत आमच्या गाडीपाशी आलो, तिथून थोड्या अंतरावर असलेल्या उसाच्या गुऱ्हाळात जाऊन उसाचा रस घेतला. आता आमची परतीची वेळ झाली होती.  

     एकंदरीत तिथे बैलगाडीची सैर, घोड्यावरून रपेट, खेळण्यासाठी मोकळी जागा या गोष्टींमुळे लहान मुलांचा वेळ चांगला जात असला, तरी ज्यांना निव्वळ हुरडा खायचा आहे, त्यांना कदाचित याठिकाणी जाणं आवडणार नाही असं मला वाटलं. पर्यटकांची संख्या थोडी कमी ठेवली असती, तर मोजक्याच लोकांना भरपूर हुरडा देता आला असता, पण त्यामुळे कदाचित त्यांचं अर्थकारण बिघडलं असतं. त्याशिवाय तिथे टाकून देता येतील असे जे प्लॅस्टिकचे ग्लास आणि चमचे वापरले जात होते त्यांना योग्य पर्याय वापरला गेला, तर विनाकारण प्लॅस्टिकचा कचरा होणार नाही, असंही मला वाटलं. या काही खटकणाऱ्या गोष्टी सोडल्या, तर चिंचेच्या झाडाखाली आमचा पूर्ण वेळ अगदी मजेत गेला होता. तिथे शेताच्या इतर तुकड्यांच्या बांधावर जर अजून काही झाडं लावता आली, तर सगळ्याच पर्यटकांना झाडांच्या सावलीत बसण्याचा निखळ आनंद घेता येईल आणि आमच्यासारखीच त्यांचीही ट्रीप संस्मरणीय होईल असा विचार मनात येऊन गेला. त्यामुळे घरी परततांना चिंचेच्या झाडाच्या आणि आमच्या छोट्या मित्राच्या आनंददायी स्मृती जागवतच आमचा हा प्रवास पूर्ण झाला.
                                         

No comments:

Post a Comment