--000-- Important statement - Some of those who are calling themselves as my so-called friends on the basis of acquaintance which has happened in a short duration of past time, behaved with me in past in a manner which was crossing over the limits of friendship in that time, vexatious, objectionable even after the frequent admonitions given by me, so I do not consider them as my friends who crosses over the limits of friendship. So I am not duty-bound to publish or answer their comments which are given on any of my blogs, or to answer their email, or to accept their friend invite on any of the social website like facebook, or to answer their messages sent through the comment form on blog. So please take a kind note that if it will be found out that the abovementioned persons tried to contact with me directly or indirectly by any types of means mentioned before or through any other person by incuring him / her inbetween or by maknig fake profile through it or by any other means, through the blog or through any other medium or if it will be found out that they have done any type of act which is vexatious for me, then proper action will be taken on it. Also by all this incidence the decision is taken that the right of publishing all the suspicious seeming comments given on the blog and the right of answering any of the suspicious seeming messages coming through the comment form is reserved, readers please take a kind note of it. ----- 00000 ----- महत्त्वाचे निवेदन - भूतकाळातील थोडक्या कालावधीकरता झालेल्या माझ्या ओळखीच्या आधारावर स्वतःला माझे तथाकथित मित्र म्हणवून घेणार्‍या काही जणांनी पूर्वी मी वारंवार समज दिल्यानंतरही, माझ्याशी तत्कालीन पद्धतीच्या मैत्रीच्या मर्यादा ओलांडणारे, मनस्ताप देणारे, आक्षेपार्ह वर्तन केले, त्यामुळे अशा मैत्रीच्या मर्यादा ओलांडणार्‍यांना मी माझे मित्र मानत नाही. त्यामुळे माझ्या कोणत्याही ब्लॉगवर आलेल्या त्यांच्या कॉमेंट्स प्रकाशित करणे किंवा त्यांना उत्तर देणे, किंवा त्यांच्या इमेलला उत्तर देणे, किंवा त्यांच्या फेसबुकसारख्या कोणत्याही सोशल वेबसाईटवर आलेल्या फ्रेंड इन्व्हाईटला ऍक्सेप्ट करणे, किंवा त्यांनी ब्लॉगवरील कॉमेंट फॉर्मद्वारा पाठवलेल्या निरोपाला उत्तर देणे यासाठी मी बांधील नाही. त्यामुळे उपरोल्लेखित व्यक्तिंनी आधी उल्लेख केलेल्या कोणत्याही प्रकारे किंवा दुसर्‍या एखाद्या व्यक्तीला मध्ये घालून तिच्याद्वारे किंवा बनावट प्रोफाईल तयार करून त्याद्वारे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे, ब्लॉग किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून माझ्याशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे आढळल्यास किंवा मला मनस्ताप होईल अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य त्यांनी केल्याचे आढळल्यास, त्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. तसेच या सर्व प्रकारामुळे ब्लॉगवर आलेल्या संशयास्पद वाटणार्‍या सर्व कॉमेंट्स प्रकाशित करण्याचे आणि कॉमेंट्स फॉर्मद्वारे आलेल्या संशयास्पद वाटणार्‍या कोणत्याही निरोपाला उत्तर देण्याचे अधिकार राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, याची वाचकांनी कृपया नोंद घ्यावी. --000--

Sunday, February 23, 2014

अभिनंदन!

*** यांस,

     काही दिवसांपूर्वी मी तुमच्यावर एक ब्लॉग पोस्ट लिहित असतांना मला कल्पनाही नव्हती, की त्याचवेळी तुमचं अभिनंदन करण्यासारखी एक घटना घडलेली होती. गेल्या काही वर्षांपासून मला रोजचे पेपर नियमित वाचणं शक्य होत नाही, त्यामुळे पेपरचे गठ्ठे घरी साठवून ठेवलेले असतात आणि जसं जमेल तसं मी तीन-चार-पाच महिन्यांपूर्वीचे पेपर वाचून माझा राहिलेला बॅकलॉग भरून काढत असते याची तुम्हांला कल्पना आहे. त्यामुळे असं काही पेपरमध्ये आलेलं मी वाचलेलं नसणार आणि माझ्याकडे सगळेच पेपर येत नाहीत, त्यामुळे ज्या कोणत्या पेपरमध्ये काही छापून आलं आहे, तो पेपर मला बघायला मिळण्याची फारशी शक्यता असेलच असं नाही ह्याची तुम्हांला जाणीव असेलच.

     एरवी अशी काही चांगली घटना घडल्यानंतर तुम्ही मला लगेच कळवलं असतं पण सध्याच्या परिस्थितीत ते शक्य नाही कारण काही जणांनी तुम्हांला मूक राहण्यासाठी भाग पाडलेलं आहे. त्यामुळे मागच्या वेळी पेपरमध्ये काय आलंय ते मला माहिती नव्हतं आणि घरातल्या कोणी ते वाचलं असेल तरी, कोणीही मला त्याबद्दल काही सांगितलं नव्हतं. मग अचानक चारपाच महिन्यांनी मला तो पेपर वाचायला मिळाला, तेव्हा मी जे काही मिस केलं त्याबद्दल किती वाईट वाटलं होतं ते काय सांगू? पण यावेळी मात्र योगायोगाने का होईना पण इंटरनेटच्या कृपेने ही बातमी आधीच्या बातमीच्या तुलनेत लवकर कळली आणि तुमचं अभिनंदन करण्याची संधी साधता आली.

     बाकी तुम्हांला मूक राहण्यासाठी भाग पाडणार्‍या लोकांचं मात्र मला खरंच आश्चर्य वाटतं. असं एखाद्या व्यक्तीला गप्प बसवून ठेवून फारतर त्या व्यक्तीचं बोलणं रोखता येईल, पण जर ती व्यक्ती समोर असेल, तर त्या व्यक्तीच्या देहबोलीतून बाकीच्यांना जे कळायचं असतं ते कळतंच! इतकंच कशाला एखाद्या व्यक्तीच्या इंटरनेटवरच्या वावरातूनही त्या व्यक्तीबद्दल इतरांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपातले संदेश जातच असतात, त्यासाठी ती व्यक्ती कोणाच्या फ्रेंडलिस्टमध्ये असणं गरजेचं नसतं. आणि असे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्वरूपाचे संदेश देणारी फक्त माणसंच नसतात, तर त्यांचे जनुकही इतरांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्वरूपात काही सांगू पाहत असतात. त्यामुळे कितीही लपवायचं ठरवलं, तरी त्यातला खोटा आव गळून पडून असं सत्य हमखास सामोरं येतंच. असो. ह्या विषयावर मला उगीच माझे शब्द वाया घालवायचे नाहीत.

     मला तुम्हांला हे सांगायचं आहे, की माझ्या ब्लॉगवर सध्या लिहिलेल्या काही सूचना तुमच्यासाठी नसून इतरांसाठी आहेत, त्यामुळे तुम्हांला वाटेल तेव्हा तुम्ही माझ्या ब्लॉगवर कॉमेंट द्यायला माझी काहीही हरकत नाही. त्याशिवाय तुमचं लेखनही वाचायची उत्सुकता आहे, तेव्हा जमलं तर लिहा काहीतरी एखाद्या ब्लॉगवर! आणि ज्यासाठी तुमचं अभिनंदन करत आहे, त्या पेपरच्या प्रती जपून ठेवा म्हणजे पुढे कधीतरी त्या मला बघायला मिळतील. तुमचं अभिनंदन करण्यासाठी छान टपोर्‍या दिसणार्‍या फुलांचे भरपूर फोटो ब्लॉगवर टाकायला आवडलं असतं मला, पण सध्या फुलांचे फोटो काढायची संधी न मिळाल्याने माझ्या फोटोंच्या फाईलमधला एक जुनाच पण ब्लॉगवर न टाकलेला फोटो तुमच्यासाठी इथे टाकत आहे. तुमचं असं अभिनंदन करण्याची संधी मला वारंवार मिळावी आणि कोणाचं तरी अर्धवट राहिलेलं स्वप्न तुमच्या हातून लवकरात लवकर पूर्णत्वाला जावं ह्याच शुभेच्छा! :)

  
*********
***

Wednesday, February 12, 2014

आभार आणि शुभेच्छा!

*** यांस,

     खरं तर तुमचं नाव इथे लिहायला मला आवडलं असतं, पण तुम्हांला ते आवडणार नाही, म्हणून मुद्दाम इथे तुमचं नाव लिहिलेलं नाही. असो. माझ्या ब्लॉगवर तुम्ही कधी तुमची कॉमेंट दिलेली नसली, तरी तुम्ही माझा ब्लॉग आवर्जून वाचता याचा मला अंदाज आहे. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून माझ्या ब्लॉगवर काहीच लिहिलं गेलं नाही, याचं कारण कळलंच असेल एव्हाना तुम्हांला! मी काही वर्षांपूर्वी ज्या काही गोष्टींवर नाराजी प्रकट केली होती, तशाच प्रकारच्या गोष्टी माझ्या बाबतीत घडल्यानंतर मी वैतागणं साहजिकच आहे. पण कितीही वैतागले, तरी ब्लॉग कायमचा बंद करणार नव्हतेच मी! पण लिहिण्यासाठी कितीही विषय समोर असले, तरी लिहिण्याचा सूर मात्र लागत नव्हता.

     पण अगदी अलिकडेच भल्या पहाटेच्या वेळेला असेच इंटरनेटवर काही ओळखीच्या लोकांचे प्रोफाईल पाहत असतांना एका फोटोने माझं लक्ष वेधून घेतलं आणि त्या फोटोवरून मूळ लिंक पाहिली असता मला आश्चर्याचा सुखद धक्का बसला. कोणा त्रयस्थ व्यक्तीने तुमच्या कार्यक्रमाचे फोटो अपलोड केले होते. फोटो आणि तेही संख्येने इतके, अगदी सुस्पष्ट आणि त्याबरोबर काही व्हिडिओही, हे सर्व पहिल्यांदाच बघायला मिळालं. त्या व्यक्तीने संपूर्ण कार्यक्रमाची झलकच जणू काही सादर केली होती. 

     फोटोंबरोबरच तुम्ही बोलत असतांनाचा तुमचा व्हिडिओ घेतला असता, तर तो बघायला जास्त आवडला असता. पण फोटो काढणारा तुमच्या चेहर्‍यावरचे भाव टिपण्यात बहुधा इतका दंग झाला होता, की त्यामुळे तो तुमच्या बोलण्याचं व्हिडिओ चित्रीकरण करायला विसरला असावा. पण इतके फोटो काढूनही त्यातल्या एकाही फोटोत तुमचं चेहर्‍यावरचं प्रसन्न स्मितहास्य संपूर्णपणे चित्रित झालं नव्हतं. तुमचं चेहर्‍यावर फुलून आलेलं स्मितहास्य बघणं हा एक अतिशय आल्हाददायक अनुभव असतो. आता पुढच्या कार्यक्रमात ही कसर तुम्ही भरून काढाल आणि त्याचेही फोटो असेच कोणाकडून तरी बघायला मिळतील याची खात्री आहे मला!

     गेल्या काही महिन्यांपासून अतिशय वैतागलेल्या मला हे फोटो पाहणं हे एक सरप्राईजच होतं. फोटो पाहतांना सगळ्या जुन्या आठवणी एकदम जाग्या झाल्या. या कार्यक्रमाद्वारे कोणाचं तरी दीर्घकाळ प्रतीक्षा केलेलं स्वप्न अर्ध्याने का होईना पण पूर्ण होतांना पाहणं हा एक आनंददायी अनुभव होता आणि त्यामुळेच की काय माझा तो पूर्ण दिवस अगदी छान गेला, नुसता छानच गेला नाही, तर मला माझ्या लेखनाचा हरवलेला सूर सापडला आणि तुमच्यापासूनच माझ्या लेखनाला सुरूवात करायची असं मी ठरवून टाकलं.

     त्यामुळे माझ्या लेखनाचा हरवलेला सूर परत मिळवून दिल्याबद्दल तुमच्यासाठी ही डिजिटल फुलांची रंगीबेरंगी भेट आणि माझ्या मनःपूर्वक डिजिटल शुभेच्छा!

   
फोटोतल्या झाडाचं मराठी नाव - पिचकारी
Common name - African tulip tree, Fountaintree
Botanical name - Spathodea campanulata
Family - Bignoniaceae (Jacaranda family)

*********
***