--000-- Important statement - Some of those who are calling themselves as my so-called friends on the basis of acquaintance which has happened in a short duration of past time, behaved with me in past in a manner which was crossing over the limits of friendship in that time, vexatious, objectionable even after the frequent admonitions given by me, so I do not consider them as my friends who crosses over the limits of friendship. So I am not duty-bound to publish or answer their comments which are given on any of my blogs, or to answer their email, or to accept their friend invite on any of the social website like facebook, or to answer their messages sent through the comment form on blog. So please take a kind note that if it will be found out that the abovementioned persons tried to contact with me directly or indirectly by any types of means mentioned before or through any other person by incuring him / her inbetween or by maknig fake profile through it or by any other means, through the blog or through any other medium or if it will be found out that they have done any type of act which is vexatious for me, then proper action will be taken on it. Also by all this incidence the decision is taken that the right of publishing all the suspicious seeming comments given on the blog and the right of answering any of the suspicious seeming messages coming through the comment form is reserved, readers please take a kind note of it. ----- 00000 ----- महत्त्वाचे निवेदन - भूतकाळातील थोडक्या कालावधीकरता झालेल्या माझ्या ओळखीच्या आधारावर स्वतःला माझे तथाकथित मित्र म्हणवून घेणार्‍या काही जणांनी पूर्वी मी वारंवार समज दिल्यानंतरही, माझ्याशी तत्कालीन पद्धतीच्या मैत्रीच्या मर्यादा ओलांडणारे, मनस्ताप देणारे, आक्षेपार्ह वर्तन केले, त्यामुळे अशा मैत्रीच्या मर्यादा ओलांडणार्‍यांना मी माझे मित्र मानत नाही. त्यामुळे माझ्या कोणत्याही ब्लॉगवर आलेल्या त्यांच्या कॉमेंट्स प्रकाशित करणे किंवा त्यांना उत्तर देणे, किंवा त्यांच्या इमेलला उत्तर देणे, किंवा त्यांच्या फेसबुकसारख्या कोणत्याही सोशल वेबसाईटवर आलेल्या फ्रेंड इन्व्हाईटला ऍक्सेप्ट करणे, किंवा त्यांनी ब्लॉगवरील कॉमेंट फॉर्मद्वारा पाठवलेल्या निरोपाला उत्तर देणे यासाठी मी बांधील नाही. त्यामुळे उपरोल्लेखित व्यक्तिंनी आधी उल्लेख केलेल्या कोणत्याही प्रकारे किंवा दुसर्‍या एखाद्या व्यक्तीला मध्ये घालून तिच्याद्वारे किंवा बनावट प्रोफाईल तयार करून त्याद्वारे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे, ब्लॉग किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून माझ्याशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे आढळल्यास किंवा मला मनस्ताप होईल अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य त्यांनी केल्याचे आढळल्यास, त्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. तसेच या सर्व प्रकारामुळे ब्लॉगवर आलेल्या संशयास्पद वाटणार्‍या सर्व कॉमेंट्स प्रकाशित करण्याचे आणि कॉमेंट्स फॉर्मद्वारे आलेल्या संशयास्पद वाटणार्‍या कोणत्याही निरोपाला उत्तर देण्याचे अधिकार राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, याची वाचकांनी कृपया नोंद घ्यावी. --000--

Wednesday, August 21, 2013

दिसेल का कधी मला ते?

     तीनचार दिवसांपूर्वी कॉम्प्युटरसमोर बसून इंटरनेटवर माहिती धुंडाळत असतांना, अचानक डोळ्यांच्या कोपर्‍यातून जाणवलेल्या कसल्याशा हालचालीमुळे माझं लक्ष खिडकीबाहेर वेधलं गेलं. गॅलरीतल्या बॉक्स ग्रीलमध्ये लावलेल्या गुलाबी जास्वंदाच्या फांद्यांची हालचाल होत होती. खिडकीला लावलेल्या अर्धपारदर्शक पडद्यामुळे मला नीट दिसत नव्हतं, पण इतकं लक्षात आलं, की एक छोटा पक्षी जास्वंदाच्या फांदीवर बसला होता, त्याच्या हालचालीने जास्वंदाच्या फांद्या हलत होत्या.

     छोटे पक्षी, मधमाशा, फुलपाखरं असे प्राणी या गुलाबी जास्वंदाकडे आकर्षित होतात, हे मला माहित होतं. ह्या झाडावर चिमण्या यायच्या, अधूनमधून शिंपी पक्षी यायचा आणि क्वचित सूर्यपक्षीही (सनबर्ड) आलेला दिसायचा. त्यातही गेल्या काही दिवसांत शिंपी पक्षी बर्‍याचवेळी त्या झाडावर बसलेला दिसायचा. आत्ताही मी माझ्या जागेवर बसल्याबसल्या जास्वंदाच्या फांदीवरच्या त्या पक्ष्याला निरखून पाहिल्यावर मला लक्षात आलं, की तो शिंपी पक्षी होता आणि बराचवेळ तो त्या झाडावर काहीतरी करत होता. मला वाटलं, तो बहुतेक झाडावर असलेल्या किडामुंग्यांना शोधून खात असावा. 

     पण बराचवेळ झाला तरी तो पक्षी तिथेच बसून काहीतरी करत होता. शेवटी अनिवार उत्सुकतेने मी उठले आणि गॅलरीच्या दाराजवळ जाऊन बघायला लागले. माझी चाहूल लागल्यावर तो पटकन उडून गेला आणि मी, तो कुठे आजूबाजूला बसलेला दिसतोय का, हे पाहण्यासाठी गॅलरीत गेले. तो पक्षी तिथे आजूबाजूला कुठेच नव्हता, पण जास्वंदाच्या लांबलचक फांद्यांना ज्या नायलॉनच्या दोर्‍यांनी ग्रीलला बांधून ठेवलं होतं, त्या दोर्‍यांची वीण उसवलेली दिसत होती. 

     त्या शिंप्याला घरटं बांधण्यासाठी दोरा हवा होता अणि त्यासाठी त्याचे हे सगळे उद्योग चालले होते. पण जी दोरी तो उसवू पाहत होता, त्या दोरीची गाठ सोडवून तिच्यातला त्याला हवा तेवढ्या लांबीचा दोरा घेऊन जाण्यासाठी त्याचं सगळं आयुष्य गेलं असतं, तरी त्याला ते जमलं नसतं. पण तो पक्षी मात्र तो दोरा उसवण्याचा वेडेपणा करतच राहणार होता. काहीतरी उपाय शोधायला हवा होता.

     झाडाला जी नायलॉनची दोरी बांधलेली होती, ती कागदी पिशव्यांना हॅंडल म्हणून वापरल्या जाणार्‍या दोर्‍यांपैकी होती. तशा अजून पाचसहा दोर्‍या घरात पडलेल्या होत्या. मग मी त्यातली एक दोरी घेतली अणि ती उसवली. ती दहाबारा इंचांची दोरी उसवल्यावर आठदहा फूट लांबीची झाली, तरी त्यातले बारीक धागे वेगळे झालेले नव्हते. मग मी त्या दोरीचे चारपाच इंच लांबीचे छोटे तुकडे कापले. ते तुकडे हाताने पिंजून त्यातले धागे जरा वेगळे केले आणि ते पिंजलेले तुकडे झाडाच्या फांदीवर लटकवून दिले.

     पुढचे काही दिवस काहीच घडलं नाही. पण आज पुन्हा शिंपी त्या झाडावर आलेला दिसला, कोणाची तरी चाहूल लागल्याने तो पटकन उडून गेला आणि बागेतल्या झाडावर बसला. थोडा वेळ तो त्या झाडावर बसला होता, मग तिथूनही उडून गेला. पण त्या बागेतल्या झाडाच्या फांदीवर मी कापलेला नायलॉनच्या दोरीचा तुकडा लटकलेला दिसत होता. शिंप्याने तो तुकडा अजून जास्त पिंजला होता. त्याला त्यातला एकच धागा वेगळा काढून हवा असावा आणि इतक्या कमी वेळात तो धागा वेगळा करणं त्याला शक्य झालं नसावं, पण आख्खी नायलॉनची दोरी उसवण्यापेक्षा तो छोटा तुकडा उसवणं त्याला नक्कीच जास्त सोपं जाईल. जितक्या लवकर त्याला धागा मिळेल, तितक्या लवकर तो त्याचं घरटं बांधू शकेल.

     शिंप्याचं घरटं कुठेतरी झाडाच्या उंचावरच्या पानात बांधलं जाईल. मी इतकी वर्षं शिंपी पक्षी बघते आहे, पण अजून मला त्याचं घरटं बघायला मिळालेलं नाही. यानिमित्ताने तरी त्याचं घरटं बघायला मिळावं हीच इच्छा आहे!

No comments:

Post a Comment