--000-- Important statement - Some of those who are calling themselves as my so-called friends on the basis of acquaintance which has happened in a short duration of past time, behaved with me in past in a manner which was crossing over the limits of friendship in that time, vexatious, objectionable even after the frequent admonitions given by me, so I do not consider them as my friends who crosses over the limits of friendship. So I am not duty-bound to publish or answer their comments which are given on any of my blogs, or to answer their email, or to accept their friend invite on any of the social website like facebook, or to answer their messages sent through the comment form on blog. So please take a kind note that if it will be found out that the abovementioned persons tried to contact with me directly or indirectly by any types of means mentioned before or through any other person by incuring him / her inbetween or by maknig fake profile through it or by any other means, through the blog or through any other medium or if it will be found out that they have done any type of act which is vexatious for me, then proper action will be taken on it. Also by all this incidence the decision is taken that the right of publishing all the suspicious seeming comments given on the blog and the right of answering any of the suspicious seeming messages coming through the comment form is reserved, readers please take a kind note of it. ----- 00000 ----- महत्त्वाचे निवेदन - भूतकाळातील थोडक्या कालावधीकरता झालेल्या माझ्या ओळखीच्या आधारावर स्वतःला माझे तथाकथित मित्र म्हणवून घेणार्‍या काही जणांनी पूर्वी मी वारंवार समज दिल्यानंतरही, माझ्याशी तत्कालीन पद्धतीच्या मैत्रीच्या मर्यादा ओलांडणारे, मनस्ताप देणारे, आक्षेपार्ह वर्तन केले, त्यामुळे अशा मैत्रीच्या मर्यादा ओलांडणार्‍यांना मी माझे मित्र मानत नाही. त्यामुळे माझ्या कोणत्याही ब्लॉगवर आलेल्या त्यांच्या कॉमेंट्स प्रकाशित करणे किंवा त्यांना उत्तर देणे, किंवा त्यांच्या इमेलला उत्तर देणे, किंवा त्यांच्या फेसबुकसारख्या कोणत्याही सोशल वेबसाईटवर आलेल्या फ्रेंड इन्व्हाईटला ऍक्सेप्ट करणे, किंवा त्यांनी ब्लॉगवरील कॉमेंट फॉर्मद्वारा पाठवलेल्या निरोपाला उत्तर देणे यासाठी मी बांधील नाही. त्यामुळे उपरोल्लेखित व्यक्तिंनी आधी उल्लेख केलेल्या कोणत्याही प्रकारे किंवा दुसर्‍या एखाद्या व्यक्तीला मध्ये घालून तिच्याद्वारे किंवा बनावट प्रोफाईल तयार करून त्याद्वारे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे, ब्लॉग किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून माझ्याशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे आढळल्यास किंवा मला मनस्ताप होईल अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य त्यांनी केल्याचे आढळल्यास, त्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. तसेच या सर्व प्रकारामुळे ब्लॉगवर आलेल्या संशयास्पद वाटणार्‍या सर्व कॉमेंट्स प्रकाशित करण्याचे आणि कॉमेंट्स फॉर्मद्वारे आलेल्या संशयास्पद वाटणार्‍या कोणत्याही निरोपाला उत्तर देण्याचे अधिकार राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, याची वाचकांनी कृपया नोंद घ्यावी. --000--

Wednesday, June 26, 2013

घोळ - घोळाची रानभाजी

     खडवली स्टेशनजवळच्या उशीद गावात राहणारे एक परिचित काल घरी आले होते. त्यांनी येतांना आमच्यासाठी दोन प्रकारच्या रानभाज्यांच्या जुड्या आणल्या होत्या. ह्या रानभाज्या आम्ही याआधी कधी पाहिलेल्या नव्हत्या. रानभाज्यांची नावे विचारल्यावर त्या परिचित व्यक्तीने त्यांच्या स्थानिक भाषेतली रानभाज्यांची नावे सांगितली. ती नावंही आम्ही कधी ऐकलेली नव्हती. मग मी त्या नावांवरून इंटरनेटवर शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, पण तिथेही त्या भाज्यांची काही माहिती मिळाली नाही.

     त्या दोन भाज्यांपैकी एकीची पानं हिरव्या रंगाची आणि मोठ्या आकाराची होती आणि त्या पानांचे देठ जाड रसदार होते. तर दुसरी भाजी ही भाजीपेक्षा लाल काड्यांची जुडी असल्यासारखीच वाटत होती. त्या जुडीतल्या लांब लालसर हिरव्या रंगाच्या काडीसारख्या खोडांवर अधूनमधून बारिकशी हिरवी पानं डोकावत होती. ती काड्यांसारखी जुडी पाहून, ती नक्की एखादी भाजी आहे ना याबद्दलच शंका वाटत होती. या दोन्ही भाज्यांबद्दल बाकी काही माहिती नसल्याने त्या जुड्यांची भाजी करू नये असंच वाटत होतं. ज्यांना ह्याबद्दल माहिती असेल असं वाटलं होतं, त्यांना त्या भाज्या दाखवल्या, पण त्यांनाही काही सांगता आलं नाही.

     आज सकाळी शेजारच्या काकूंशी बोलतांना ह्या भाज्यांचा विषय निघाला, तेव्हा त्यांनी सांगितलं, की ’त्यांची सून त्या स्थानिक परिसरातच वाढलेली आहे आणि तिने पूर्वी शेतावर कामही केलेलं आहे.’ तिला भाज्यांबद्दल विचारलं, तेव्हा तिला मोठ्या आकाराची हिरवी पानं असलेल्या भाजीबद्दल काही सांगता आलं नाही, पण लाल काड्यांच्या जुडीसारख्या दिसणार्‍या भाजीला ’घोळाची भाजी’ म्हणतात असं तिने सांगितलं. मग तिने सांगितलेल्या पद्धतीने घोळाची भाजी केली. 

     त्या जुडीतल्या शेवटी उरलेल्या काही काड्यांचे मी मोबाइलने फोटो काढले. त्यामुळे फोटो फारसे व्यवस्थित आलेले नाहीत. पण ऑफिस टाईमसारखी पाने असलेल्या दुसर्‍याही एका भाजीला घोळाची भाजी म्हणूनच ओळखलं जात असल्याने गोंधळ नको म्हणून मुद्दाम या घोळाच्या भाजीच्या काड्यांचे फोटो देत आहे. फोटोतल्या काही देठांचा रंग हिरवा दिसत असला, तरी जुडीतले बरेचसे देठ लाल रंगाचेच होते.घोळाची भाजी -
साहित्य - घोळाची भाजी, तेल, मोहोरी, जिरे, हिंग, हळद, लसूण, कांदा, तिखट, मीठ, मसाला, गूळ, दाण्याचं कूट.  
कृती - घोळाचे कोवळे देठही भाजीत वापरतात, त्यामुळे कोवळ्या देठांचा खालचा भाग काढून टाकावा. निबर असलेले देठ काढून त्याची नुसतीच पाने घ्यावीत. घेतलेले कोवळे देठ व पाने नीट निवडून घेऊन, स्वच्छ धुवून घ्यावीत आणि चिरावी. कांदा चिरून घ्यावा. लसूण ठेचून घ्यावा. मग फोडणीसाठी तेल घेऊन त्यात मोहोरी, जिरे, हिंग, हळद, ठेचलेला लसूण आणि कांदा घालून ते नीट परतून घ्यावे. कांदा परतल्यावर त्यात चिरलेली भाजी घालून परतून घ्यावी. भाजीला वाफ आली की त्यात तिखट, मीठ, मसाला, गूळ घालून ते सारखं करून घ्यावं. भाजी तयार झाली की त्यात वरून दाण्याचं कूट घालून भाजी हलवून घ्यावी.

Monday, June 10, 2013

My Experience at Reliance Digital!

     That day my father asked me for my digital camera. As a Managing trustee of a school he wanted that camera to take photos of retirement programme in school. Later on when I saw the photos in camera, I started complaining to him, "I was told that only 7 or 8 photos are needed, but there are total 36 photos and many of them are blurred due to shaky hands. You needed my camera at least 5 to 6 times in a year and I am always worrying whether people handle my expensive camera with care or not." After hearing my routine complaint, my father answered me that he will buy a new digital camera for school.

     It was just after this conversation was over, I opened my mail and saw the mail from Indiblogger. As my blog is listed on Indiblogger, I receive promotional mails like the one I had received. It was about visiting any of the specified Reliance Digital Stores in Mumbai on the chosen date, flashing the Indiblogger invite at the store and getting the Reliance Digital goodie bag. Then the visitor had to blog about his / her experience. I read that mail and opened the link mentioned in it. It was mentioned on that page that, 'Every participant with a valid entry will get an iPod Shuffle! And the best blog post for every store will get an Apple iPad!' The list of stores was also given there.

     After some time my cousin arrived. While our conversation he told me that, he is thinking of buying new mobile. Then I told him about the Reliance Digital email. In next two days we decided to visit Reliance Digital Store at R City Mall, Ghatkopar at 8th June. 8th June is the Birthday of one of my family member, so we chose that day specially. Then I registered myself for that event and got my Indiblogger invite and took out it's print.

     At 8th June me with my mother, father, cousin and aunt went to R City Mall at about 5 o' clock. After parking our car in parking lot, we went to the first floor and started to search for Relance Digital Store in that big Mall. Luckily it was in the same direction we were searching for. It's entrance was decorated with balloons and an employee was standing there welcoming the customers. I showed him my invite and asked for store Manager. He took me at the far end of the store and I was told to wait for some time. Then came the store Manager, he saw my invite then asked me for some identification proof, and after providing it again told me to wait for a while.

     Now instead of just sitting on coach and waiting for Manager I started to observe the washing machines kept nearby. Meanwhile other family members joined me. They also started to observe washing machines. Watching us the saleswoman came there. I asked her about automatic washing machines and she answered all my queries. She also gave me additional information about the water requirement, special features etc. Then I asked her whether there is facility of home delivery and she told me that Reliance Digital Store delivers these machines at home free of cost. As I had no plan to buy a washing machine at that day, I just told her to write the model numbers of some washing machines and their prices on a paper, so that I can compare them on internet. She wrote it all and gave me the paper.

     Meanwhile the store Manager came and told me that I will get an iPod Shuffle. I was expecting for some goodie bag according to their previous instructions, but now they were giving me an iPod Shuffle, it was quite unexpected. Then at the counter I was told to sign my invite. My identification proof was returned to me. Then the store Manager gave me an iPod Shuffle and one of the employee took the photograph. I asked him how to operate this tiny iPod Shuffle and he gave me all the necessary information. That iPod Shuffle made our Birthday celebrations more special.


     After getting an iPod Shuffle we all turned to digital camerae. Different models of digital camerae were kept there on display so customers can handle it and check the features. We asked questions to salesman and compared four camerae by taking photographs in the store and decided the one we wanted to buy. After purchasing the camera we took the photos of an iPod Shuffle. All photos of iPod Shuffle used in this blog post are taken with the new digital camera. Here one of the salesman holding iPod Shuffle in his hands, in this photo given below.


     Then the store Manager came and talked with us for a while. Again one of the employee took our photos with the store Manager. After that photo session we turned to video gaming consoles. Here two boys were taking trial of a video game console on a flat screen TV. It reminded me that of an old video game consoles having video game cassette. But the new video game consoles were having a far better picture quality and better action. By seeing that my cousin said, "I had never imagined at my childhood that such advanced games will be played in future."

     Then we started to look for mobiles. Here again we saw many mobile models, handled them and checked their features. We saw variety of mobiles, computers, TVs, Audios, gaming,  Kitchen and home appliances kept in the store at comparatively low prices. We spent so much time in the Reliance Digital Store, that we hardly had any time to visit other stores in the Mall. With this amazing experience finally we returned to home at around 11.45 p.m. And it was the next day when I opened my iPod Shuffle and used it. It is working fine and whenever I hear music using it, it reminds me that of Reliance Digital Store. Thanks to Reliance Digital Store for such an amazing experience!