--000-- Important statement - Some of those who are calling themselves as my so-called friends on the basis of acquaintance which has happened in a short duration of past time, behaved with me in past in a manner which was crossing over the limits of friendship in that time, vexatious, objectionable even after the frequent admonitions given by me, so I do not consider them as my friends who crosses over the limits of friendship. So I am not duty-bound to publish or answer their comments which are given on any of my blogs, or to answer their email, or to accept their friend invite on any of the social website like facebook, or to answer their messages sent through the comment form on blog. So please take a kind note that if it will be found out that the abovementioned persons tried to contact with me directly or indirectly by any types of means mentioned before or through any other person by incuring him / her inbetween or by maknig fake profile through it or by any other means, through the blog or through any other medium or if it will be found out that they have done any type of act which is vexatious for me, then proper action will be taken on it. Also by all this incidence the decision is taken that the right of publishing all the suspicious seeming comments given on the blog and the right of answering any of the suspicious seeming messages coming through the comment form is reserved, readers please take a kind note of it. ----- 00000 ----- महत्त्वाचे निवेदन - भूतकाळातील थोडक्या कालावधीकरता झालेल्या माझ्या ओळखीच्या आधारावर स्वतःला माझे तथाकथित मित्र म्हणवून घेणार्‍या काही जणांनी पूर्वी मी वारंवार समज दिल्यानंतरही, माझ्याशी तत्कालीन पद्धतीच्या मैत्रीच्या मर्यादा ओलांडणारे, मनस्ताप देणारे, आक्षेपार्ह वर्तन केले, त्यामुळे अशा मैत्रीच्या मर्यादा ओलांडणार्‍यांना मी माझे मित्र मानत नाही. त्यामुळे माझ्या कोणत्याही ब्लॉगवर आलेल्या त्यांच्या कॉमेंट्स प्रकाशित करणे किंवा त्यांना उत्तर देणे, किंवा त्यांच्या इमेलला उत्तर देणे, किंवा त्यांच्या फेसबुकसारख्या कोणत्याही सोशल वेबसाईटवर आलेल्या फ्रेंड इन्व्हाईटला ऍक्सेप्ट करणे, किंवा त्यांनी ब्लॉगवरील कॉमेंट फॉर्मद्वारा पाठवलेल्या निरोपाला उत्तर देणे यासाठी मी बांधील नाही. त्यामुळे उपरोल्लेखित व्यक्तिंनी आधी उल्लेख केलेल्या कोणत्याही प्रकारे किंवा दुसर्‍या एखाद्या व्यक्तीला मध्ये घालून तिच्याद्वारे किंवा बनावट प्रोफाईल तयार करून त्याद्वारे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे, ब्लॉग किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून माझ्याशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे आढळल्यास किंवा मला मनस्ताप होईल अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य त्यांनी केल्याचे आढळल्यास, त्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. तसेच या सर्व प्रकारामुळे ब्लॉगवर आलेल्या संशयास्पद वाटणार्‍या सर्व कॉमेंट्स प्रकाशित करण्याचे आणि कॉमेंट्स फॉर्मद्वारे आलेल्या संशयास्पद वाटणार्‍या कोणत्याही निरोपाला उत्तर देण्याचे अधिकार राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, याची वाचकांनी कृपया नोंद घ्यावी. --000--

Thursday, December 10, 2009

पुष्परचना करतांना

घरातील सणसमारंभाच्या निमित्ताने एखादी पुष्परचना करून बैठकीत, टेबलावर किंवा एखाद्या कोपर्‍यात ठेवली असता, वातावरणात प्रसन्नपणा येतो. भारतात मुख्यतः आरास म्हणून किंवा एखाद्या समारंभात टेबल सजविण्यासाठी पुष्परचनेचा वापर होतो. पण जपानमध्ये पुष्परचनेचे शास्त्रच विकसित झाले आहे. जपानी पुष्परचनेला ’इकेबाना’ असे म्हटले जाते.

पुष्परचनेसाठी लागणारे साहित्य म्हणजे एकाच प्रकारची किंवा दोन-तीन विरूद्ध रंगछटांची फुले, त्याला पूरक म्हणून पानांच्या डहाळ्या किंवा गवत, पाणकणीस इत्यादी., तसेच पुष्परचना करण्यासाठी आकर्षक पुष्पपात्र, चिकनमेश, पिन होल्डर्स, ओऍसिस, कात्र्या इत्यादी आणि पाणी होय.

पुष्परचनेतील फुले व फांद्या पुष्पपात्रात व्यवस्थित बसावे म्हणून चिकनमेश, पिन होल्डर किंवा ओऍसिस यापैकी एक वापरावे. चिकनमेश ही तारेची मोठ्या आकाराची भोके असलेली जाळी असते. ही जाळी गोल गुंडाळून पुष्पपात्रात ठेवावी व त्यात फुले अडकवावीत. पिन होल्डरला खाली ऍल्युमिनीयमचा बेस असून त्यावर अणकुचीदार खिळ्यांसारखी टोके असतात. ह्या अणकुचीदार खिळ्यांवर फुलांची देठे अडकवली जातात. पिन होल्डर हा त्रिकोणी, चौकोनी, षट्कोनी, गोल किंवा लंबगोल आकाराचा मिळतो. पिन होल्डर विकत घेतांना मोठ्या आकाराचा विकत घ्यावा. लहान पिन होल्डर घेतल्यास, मोठ्या फुलांच्या वजनामुळे तो पुष्पपात्रात स्थिर उभा राहू शकत नाही. पिन होल्डर मुख्यतः सपाट दिसणार्‍या उथळ पुष्पपात्रात वापरला जातो. ओऍसिस हा स्पंजासारखा असतो. तो वापरण्यापूर्वी पाण्यात भिजवून घ्यावा लागतो. ओऍसिस पाणी शोषून घेतो, तेच पाणी पुष्परचनेतील फुले शोषून घेतात. त्यामुळे ओऍसिस वापरल्यावर पुष्परचनेत वेगळे पाणी टाकावे लागत नाही. मात्र ओऍसिस कोरडा पडू लागल्यास त्यावर लगेच पाणी घालावे. ओऍसिस लहानमोठ्या आकारात उपलब्ध असतो. तो चाकूने हव्या त्या आकारात कापता येतो. ओऍसिसमध्ये फुले खोवल्यावर तेथील ओऍसिसचा चुरा होतो. त्यामुळे एकच ओऍसिस वारंवार वापरता येत नाही. चिकनमेश व ओऍसिस हे फुलविक्रेत्यांकडे उपलब्ध असतात.

जपानी पुष्परचनेत सपाट तळ असलेली उथळ पुष्पपात्रे वापरली जातात. पण पुष्पपात्र म्हणून आपण फुलदाणी, तांब्याची कळशी, तांब्याचे घंगाळे (लहान आकाराचे), काचेचे किंवा चिनी मातीचे विविध आकारांचे बाऊल्स, काचेच्या नक्षीदार, सुबक बशा, संक्रांतीचे सुगड, वेताची परडी किंवा टोपली (आतमध्ये दुसरे पुष्पपात्र ठेवून), काचेचे सट, मोठ्या आकाराचे शंख शिंपले, परडी, ताम्हण, तांब्या-पितळेची भांडी इत्यादींचाही वापर पुष्परचनेत करू शकतो. प्रयोगशाळेतील चंचुपात्रे, काचेच्या बाटल्या, बांबूचे पोकळ तुकडे यांचाही पुष्पपात्र म्हणून वापर करून मनोवेधक पुष्परचना करता येते.

पुष्परचनेतील फुलांचे दांडे, फ़ांद्या कापण्यासाठी वापरण्यात येणारे चाकू, कात्री इत्यादी धारदार असणे आवश्यक आहे. चाकू, कात्रीला नीट धार नसल्यास फुलांचे देठ नीट कापले जात नाहीत. असे नीट न कापलेले देठ पिनहोल्डरवर बसवायला त्रास होतो. फुलांचे देठ व फांद्या कापतांना त्यांचा तिरका छेद घ्यावा. त्यामुळे त्यातून जास्तीत जास्त पाणी शोषले जाते व असे देठ सहजपणे पिनहोल्डरवर बसवता येतात.

पुष्परचनेसाठी फुले निवडतांना पुढील काळजी घ्यावी. पुष्परचना तीन ते दहा दिवस एवढा काळ टिकवून ठेवायची असल्यास त्यासाठी नुकत्याच उमलायला सुरूवात होणार्‍या कळ्या निवडाव्यात. निशिगंध, ग्लॅडीओलस, ऑर्किड इत्यादींसाठी क्त तळाची एक किंवा दोन फुले उमललेली व वरती सर्व कळ्या असलेल्या प्रकरच्या दांड्या निवडाव्यात. एकच दिवसाकरता करावयाच्या पुष्परचनेत मात्र उमललेली फुले वापरावीत. जरबेराच्या फुलाचा फुलालगतचा देठ ताठ आहे, हे पाहूनच जरबेराचे फूल निवडावे. जरबेराचे देठ वाकण्याची किंवा मोडण्याची शक्यता जास्त असते. जरबेराचे फूल सूर्यफुलाप्रमाणे तोंड वळवते. जरबेराचे फूल चार-पाच दिवस चांगले टिकते. कार्नेशन, ऑर्किड ही फुले दहा-पंधरा दिवस सहज टिकतात. निशिगंध, ऍंथुरिअम ही फुले सात-आठ दिवस चांगली राहतात. ग्लॅडीओलसचे दांडे पाच-सहा दिवस चांगले राहतात, तर गुलाब, शेवंती ही फुले चार-पाच दिवस चांगली टिकतात.

ह्या फुलांशिवाय डेलिया, हेलिकोनिया, लिली, बर्ड ऑफ़ पॅराडाइज, ऍस्टर इत्यादी फुलेही पुष्परचनेत वापरली जातात. तसेच पूरक साहित्य म्हणून गोल्डन रॉड (पिवळे तुरे), स्टॅटिस, लेडीज लेस, कॅंडीटफ़्ट, गवताचे तुरे, पाणकणीस, सायकस व फर्नची पाने, मोठ्या मनीप्लांटची पाने, सॅंसीवेरिय़ा, शतावरीच्या डहाळ्या, पामची पाने, केवड्याची पाने, रबरप्लांट - मॉन्स्टेराची पाने, तसेच कण्हेर, चिकू, डाळींब, पेरू, अनंत, तगर यांच्या फांद्या,  पेडिलॅंथस इत्यादींचा वापर पुष्परचनेत करता येतो. याशिवाय आपल्या परिसरात उपलब्ध असलेल्या फुलांचा, पानांचा व डहाळ्यांचाही वापर कल्पकतेने करता येतो.

फुले व डहाळ्या घरी आणल्यानंतर लगेच पाण्यात घालून ठेवावीत. पुष्परचना करतांना पुष्पपात्रात पाणी घालून किंवा ओऍसिस भिजवून मगच त्यात पुष्परचना करायला घ्यावी. फुले टवटवीत राहण्यासाठी पुष्पपात्रातील पाण्यात चमचाभर साखर घालावी. तसेच पाण्यातील अशुद्ध पदार्थ शोषून घेण्यासाठी पाण्यात एक छोटा कोळशाचा तुकडा घालावा. ओऍसिस सच्छिद्र असल्याने त्यासाठी वापरण्यात येणार्‍या पाण्यात साखर, कोळसा टाकण्याची आवश्यकता नाही. पुष्परचनेतील फुलांचे व फांद्यांचे दांडे पाण्यात दीर्घकाळ तसेच राहिल्यास कुजतात, म्हणून फुले व फांद्या यांचे देठ रोज खालच्या बाजूने थोडे थोडे कापावेत, म्हणजे फुले टवटवीत राहतील.

************

- नोव्हेंबर २००९ च्या "माऊली" त्रैमासिकात प्रसिद्ध झालेला माझा हा लेख.

टीप - मुंबई व मुंबईच्या परिसरातील हवामान लक्षात घेऊन, ह्या लेखातील फुले टिकण्याचा कालावधी दिलेला आहे. इतर ठिकाणी उष्ण किंवा थंड हवामानाप्रमाणे फुले टिकण्याचा कालावधी कमी जास्त होऊ शकतो.

8 comments:

 1. छान माहितीपुर्ण लेख

  ReplyDelete
 2. धन्यवाद हरेकृष्णजी!

  ReplyDelete
 3. फारच छान लेख लिहला आहे .तुझा ब्लोग सुद्दा आवडला,खुप सुंदर सजावला आहे.

  ReplyDelete
 4. धन्यवाद "कल्पना"!

  ReplyDelete
 5. लेख खूप आवडला....
  नक्कीच त्यातील काही सजावटी मी माझ्या
  वाढदीवशी करण्याचा प्रयत्ण करीन...
  ब्लॉग मधील सजावट ही छान आहे.............

  ReplyDelete
 6. धन्यवाद दिलीपजी,
  माझ्या लेखाचा यासाठी उपयोग झाला, तर मला आनंद वाटेल.

  ReplyDelete
 7. मराठी ब्लॉगर्सचा पहिलावहिला ब्लॉगकॅम्प सिंहगड रोडवरील पु. ल. देशपांडे उद्यानात मोठ्या उत्साहात झाला, १६  जानेवारी १० ला त्याबद्दल सर्व मराठी ब्लॉगेर्सचे अभिनंदन :-) महेश

  ReplyDelete
 8. @ Mahesh,
  मी त्या मेळाव्यात सहभागी होऊ शकले नव्हते, पण सहभागी झालेल्या ब्लॉगर्सनी ब्लॉग लेखनाला एक नवीन दिशा देण्य़ाचा स्तुत्य प्रयत्न केला आहे.

  ReplyDelete